Datasuveränitet kräver en ny syn på moln

Var finns företagets data?

Den här frågan är inte bara ett tankeexperiment längre. Många verksamheter vill använda molnet för dess operativa fördelar, men ett moln är krasst sett andra organisationers servrar. Här tar vi upp den relevanta frågan om var din data finns och vem som kan komma åt den när du använder ett offentligt moln.

Över 60 länder har för närvarande regler om geografisk placering av data. Europa är drivande i denna politiska revolution, och de nordiska länderna ligger långt framme. Företag och organisationer måste följa lagarna och säkerställa datasäkerhet. Din data är värdefull – inte bara för dig, utan för brottslingar, konkurrenter och till och med andra länder eller statligt sponsrade aktörer. Det är här datasuveränitet kommer in.

”Datasuveränitet är principen att data ska hanteras i enlighet med de lagar och bestämmelser som gäller i det land som data samlas in och hanteras.”

– VMware Solution Brief

Det finns en risk att om du använder ett offentligt moln kan du förlora datasuveränitet, eller snarare makten att kontrollera användningen av din data. Om data ligger under ett annat lands jurisdiktion kanske de inte har samma skydd som det land där data samlades in. Ett sätt att lösa denna utmaning är att undvika molnet helt och hållet, men då går du miste om alla fördelar. Ett annat alternativ är ett suveränt moln – eller som det kallas i branschen; Sovereign Cloud.

Ett suveränt moln är ett moln som säkerställer att all data och relaterad metadata stannar på suverän mark. Det finns ingen enskild, juridisk definition av ett suveränt moln men konceptet är enkelt.

Suveräna moln är utformade för att leverera säker dataåtkomst och uppfyller de stränga kraven från reglerade branscher och nationell lagstiftning kring datasekretess, åtkomst och kontroll. Suveräna moln skyddar och tillgängliggör värdet av data för både privata och offentliga organisationer.

– VMware FAQ

Ett suveränt moln är inte unik teknik; Det unika med den här formen av molnlagring är hur och var det används. Det är molnteknik som följer ett accepterat ramverk för att upprätthålla efterlevnad och säkerställa korrekt kontroll och åtkomst av data. Data och metadata finns inom den relevanta jurisdiktionen, den är fortfarande föremål för lagarna i det land där den samlades in och andra nationer kan inte komma åt den.

Vissa branscher har fått särskild uppmärksamhet från lagstiftare, såsom finans, hälsa och offentlig sektor. I många jurisdiktioner är de skyldiga att underhålla lokal infrastruktur för att säkerställa datasuveränitet och nödvändiga kontroller. Ändå påverkar denna fråga fler organisationer än de som är hårt reglerade. Nästan alla företag som verkar i Europa har integritetsregler att följa tack vare GDPR, och vissa andra jurisdiktioner runt om i världen har eller överväger liknande regleringar.

Tänk dig till exempel en norsk startup för grön energi som har utvecklat mjukvara för att hantera elnätet. De hanterar kritiska nationella data men vill ha utvecklingsfördelarna med ett moln, och därför kan de vara en bra kandidat för ett suveränt moln.

Ett annat exempel kan vara ett svenskt universitet som har ett nytt projekt för forskare och företag att samarbeta. De har personuppgifter att ta hänsyn till, såväl som proprietär information av betydande affärsvärde. En lösning med suveränt moln kan passa deras behov.

Datahemvist är den fysiska och geografiska plats där en datamängd finns och hanteras. Det kan regleras av organisationens policy, och ekonomiska eller prestandamässiga skäl.

– VMware FAQ

Vi har skapat ett själv-service suveränt moln som behåller alla fördelar med ett moln, såsom flexibilitet, skalbarhet och tillgång till moderna verktyg som containrar och Kubernetes.

En prenumerationsmodell gör utgifterna mer transparenta och lättare att beräkna. Pay-as-you-go-systemet gör det enkelt att kontrollera och minimera kostnaderna.

Ett suveränt moln har sina specifika användningsområden, så det är ofta så att ett sådant moln används i en större hybrid- eller multimolnlösning. Du använder rätt verktyg för uppgiften, så många organisationer har flera moln i sin verktygslåda. Om du vill se hur vi kan hjälpa dig att dra nytta av molnets fördelar samtidigt som du behåller datasuveränitet, så hjälper våra experter gärna till att guida.