Modernisering och databasmigrering till Aurora serverless V2 för EcoOnline

I en alltmer digital och snabbt föränderlig värld ställs företag ständigt inför nya miljö-, hälso- och säkerhetsrisker (MHS). Det norska företaget EcoOnline har specialiserat sig på att utveckla system för hantering av MHS-initiativ. För att ligga i framkant på MHS-marknaden har företaget anlitat Orange Business som sin AWS-partner. I detta fall kommer en migrering från serverlös V1 till V2, som stöder nyare versioner av PostgreSQL, att förbättra utvecklingshastigheten och minska kostnaderna.

EcoOnline är ett globalt företag med över 10 000 kunder som utvecklar och tillhandahåller system för hantering av MHS-initiativ.

Företaget moderniserar kontinuerligt sin AWS-miljö tillsammans med sin partner Orange Business. Den pågående resan till molnet är en strategisk nödvändighet för att förbättra kommersiell konkurrenskraft. Trots betydande optimeringsinsatser har EcoOnlines AWS-användning vuxit med cirka 80% (från juli 2022 till juli 2023). Företagets huvudprioriteringar inkluderar skalbara, modulära och regelrätta infrastrukturlösningar, såsom användningen av mikrotjänster, serverlösa och ändamålsenliga arkitekturer – allt byggt på bästa praxis.

Utmaningen i detta fall: EcoOnline önskade låta sina kundorienterade DevOps-team fokusera på utveckling istället för att jaga tidskrävande problem i gamla databasstrukturer. Därför beslutade företaget att använda Orange Business-konsulter för att migrera till Aurora Serverless V2 samt uppgradera till Aurora Postgres 15, som erbjuder bättre skalbarhet, insikt och övervakning av databasarbetsbelastningar.

EcoOnline logo

Redan tidigare har Orange Business utvecklat en mikrotjänstarkitektur med containers och automatiserade pipelines. Den sattes i produktion genom att använda ECS Fargate och andra serverlösa backend-funktioner. Dessutom drar kunden nytta av Orange Business Managed Services, såsom Cloud Essentials och Cloud Foundation med dess säkra och skalbara Landing Zone.

För att komma vidare behövde EcoOnline nya funktioner som endast finns tillgängliga i PostgreSQL 15. Därför initierades en migrering till testmiljön. Databasbelastningen är ofta mycket osäker, därför identifierades snabb skalning med hög tillgänglighet samtidigt som man håller nere kostnaderna som viktiga och drivande faktorer. Aurora Serverless V2 valdes som det bästa alternativet.

Man tog en nulägesbild av den gamla lösningen, skapade ett nytt kluster baserat på denna och implementerade i Terraform. En uppgradering till den senaste PostgreSQL 15-versionen genomfördes också efter att ha anpassat en del av applikationens SQL-kod.

Slutligen implementerades ytterligare övervakning med CloudWatch-mätvärden i kombination med Datadog på varje kluster. Man skapade också en instrumentpanel för att få en översikt över hälsotillståndet för varje databasarbetsbelastning.

Samma migreringsprocess genomfördes också för andra miljöer och slutligen för produktionsmiljön. Under hela migreringen hölls den gamla databasen i ett skrivskyddat läge och man minimerade behovet av driftstopp. Det slutliga bytet skedde med hjälp av standardiserade automatiserade pipelines.

  • Snabbare uppskalning av databasarbetsbelastningar. V1-databaser är begränsade av skalningspunkter.
  • Minskade kostnader – Nedskalning i V2 är inte beroende av skalningspunkter. Kostnaderna minskades med 35% för vissa arbetsbelastningar.
  • Bättre insikter om skrivskyddade förfrågningar.
  • Ökad översikt över databasens hälsa med hjälp av instrumentpaneler.
  • Övervakning hanteras av Orange Business, som en del av MSP-kontraktet, för uppföljning av överenskomna händelser.