Digitaliseringstjänster för offentlig verksamhet - Cloned

Vi på Orange Business är stolta över att vara en pålitlig IT-partner för flera kunder inom den svenska offentliga sektorn. Både inom kommunal verksamhet och inom området hälsa & sjukvård. Vi har erfarenhet och förståelse för de utmaningar som uppstår när man navigerar i en värld av fokuserad budget och stränga regelkrav som berör datasuveränitet och säkerhet. Vi tror på att skapa hållbara lösningar som inte bara möter dagens behov utan också skapar en grund för framtida tillväxt. Tillsammans skräddarsyr vi lösningar som är kostnadseffektiva och i överensstämmelse med de senaste regelverken.

Väljer du Orange Business som din partner får du tillgång inte bara till modern teknik utan även till ett engagerat kundteam som hjälper dig i den dagliga verksamheten. Erfarna projektledare kan vägleda dig genom varje steg av implementeringsprocessen så att ett migreringsprojekt kan hanteras inom given budget och på tid. Våra lokala experter och vår kompetens står till ert förfogande.

Kontakta oss

Data-Center.jpg

Kammarkollegiet tecknar avtal med Orange Business gällande IT-drift

Orange Business är en av de leverantörer som Kammarkollegiet har valt i sin upphandling av ramavtal för IT-drift. Avtalet börjar gälla i november 2024 och innebär att vi kan leverera säkra IT-driftstjänster till offentliga organisationer och myndigheter.

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa kunder att hantera affärskritisk data och information med hög säkerhet och enligt gällande regelverk. Oavsett om data behöver lagras i lokala datacenter i landet eller finnas tillgängligt i det publika molnet så har vi expertkompetens och erfarenhet att hitta den bästa totallösningen som passar just er organisation.

Avtalet IT-drift omfattar både området ”Mindre” – verksamheter med upp till 200 anställda – och området ”Större”, som gäller verksamheter med fler än 200 anställda. Vi kan hjälpa till med datacentertjänster, publika molntjänster, nätverk och kommunikation, hårdvara som tjänst, applikationsåtagande, säkerhetstjänster och ServiceDesk. Kontakta oss så berättar vi mer om vilka tjänster som kan passa er verksamhet.

Ta gärna kontakt med mig om du vill veta mer!

1599833322516.png
Jonas Alfredsson
Bid Manager | Solutions Architect
Kontakt
Varför jobba med Orange Business?
  • Orange Business ambition är möta kundernas krav på moderna och hållbara IT-lösningar, och vi ligger långt framme när det gäller att anamma ny teknik och kunskap om hur den bäst tillämpas för att skapa bästa möjliga verksamhetsnytta.
  • Nyckeln till att nå lyckade resultat är nära dialog och tätt samarbete med kunden. Vår relation med kunder börjar alltid med att vi lägger mycket fokus på att sätta oss in i verksamhetsstrategier och önskad målbild de kommande åren. Det är kopplat till vilka utmaningar kunden har idag, och inom vilka områden man snabbt behöver komma i gång.
  • Förutom Orange Business prisvinnande koncept med dedikerat kundteam med tydliga roller vad gäller kontrakt och leverans, så jobbar vår teknikpersonal allt oftare i en inbäddad roll i kundens egen leveransorganisation. Det ger oss insikt och kunskap om kundens utmaningar i en större kontext, och vi kan vara med och föreslå proaktiva lösningar och förändringar tidigt i processen, med snabba resultat.
  • Orange Business arbetar löpande med att vidareutbilda och certifiera personal inom nya teknologier, metoder och ramverk. Alla medarbetare deltar regelbundet i vårt interna utbildningsprogram Orange Academy med certifiering inom olika leverantörers teknologier samt ISO och IT-säkerhetsramverk.
  • Vi använder oss konsekvent av best-practice och beprövade ramverk för att dokumentera lösningar och uppnådda resultat, så att fler kunder kan ta del av våra lärdomar och snabbt återanvända kunskapen.

Var finns din data lagrad?

Den här frågan är inte bara ett tankeexperiment längre. Många verksamheter vill använda molnet för dess operativa fördelar, men ett moln är krasst sett andra organisationers servrar. Här tar vi upp den relevanta frågan om var din data finns och vem som kan komma åt den när du använder ett offentligt moln.

 

Läs mer om datasuveränitet

307231.jpg